Communicatie

Communicatie in moeilijke situaties

Als kraamverzorgende kan het voorkomen dat je tijdens het uitvoeren van de zorg in aanraking komt met een situatie waarin er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Tevens kan er een vermoeden zijn van een sitiuatie waar sprake is van zorgontrekking of een ander probleem waarbij je vermoed dat dit negatief van invloed is op de situatie van baby, kind of kraamvrouw. Hierbij kan men ook denken aan plotselinge psychisch/psychiatrische problematiek of omstandigheden ten gevolge van de sociale situatie of laaggeletterheid.
Tevens zijn er situaties denkbaar dat de client een schokkende e/o traumatische situatie heeft meegemaakt en dat de kraamperiode een belangrijk moment voor haar (en evt. partner) is om zich te kunnen uiten hierover.

Kortom het signaleren en het in gesprek gaan met de kraamvrouw (en evt. partner) door de kraamverzorgende is een belangrijk onderdeel in de zorg voor moeder en kind in de kraamperiode.

In deze situaties is het belangrijk om na te gaan of je vermoedens terecht zijn en er aanvullende zorg, hulp ingeschakeld zou moeten worden. Het aangaan van een gesprek m.b.t. deze onderwerpen blijft een lastige opdracht voor hulpverleners in situaties die als "moeilijk" worden ervaren. Kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie in deze situaties mag dan ook niet ontbreken bij de zorgprofessional.
 

Duur: 2,5 uur
KCKZ geaccrediteerd: cat B-1:  4 punten (incl. voorbereiding)

Inhoud
Deze scholing behandelt verdieping in de communicatieve vaardigheden in vroegsignalering situaties.
Ter voorbereiding van de bijeenkomst bestudeert de deelnemer een e-reader m.b.t. communicatieve vaardigheden en informatie m.b.t. diverse "zorgsituaties" in relatie tot vroegsignalering.
Tijdens de bijeenkomst Aan de hand van (eigen) casus zal er besproken worden welke strategien gebruikt kunnen worden.
Verder ligt er tijdens de bijeenkomst veel nadruk op de praktische communicatieve vaardigheden en de toepassing in verschillende casus.

Programma
Tijdens de scholing kunnen onder andere de volgende casus worden behandeld:
- Vroegsignalering, huiselijkgeweld, schokkende/traumatische ervaring

Onderwerpen:
- Casusbespreking, weerbaarheid van kraamverzorgende
- Effectieve communicatie
- Bespreken van “moeilijke onderwerpen”
- Overdracht en samenwerking met andere disciplines en instanties

In de voorbereiding zal de deelnemer middels een e-reader o.a. de volgende items bestuderen:
• Communiceren versus converseren
• Verantwoordelijkheid
• Verbale en non-verbale communicatie
• Inhoudsniveau en betrekkingsniveau
• LSD
• Feedback
• Evalueren
• Valkuilen in de communicatie

Deze scholing wordt gegeven door zeer ervaren trainers waarbij tijdens de scholing veel casusbesprekingen aan bod komen. Naast de theoretische verdieping wordt er ook geoefend met een trainingsactrice waardoor verschillende vaardigheden getraind kunnen worden door de deelnemende kraamverzorgenden.

© 2012 - 2022 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss