Meldcode & Vroegsignalering

Vroegsignalering en meldcode

Vroegsignalering Kindermishandeling-Huiselijk geweld
en Herziene meldcode

Interactieve verdiepingsscholing
Duur: 4 uur (excl. pauze)
Voorbereiding: e-reader en e-toetsing (2,5 uur)

KCKZ geaccrediteerd: 7 punten   incl. voorbereiding
- 2019: cat A - Nieuwe meldcode: 1, Vroegsignalering: 2 en cat B Communicatie 4 (incl. voorbereiding)
- 2023: cat B - Signaleren en handelen risicovolle situaties: 3 en Voorlichting en instructie:1, cat C Ondersteunende vakkennis 3 (incl. voorbereiding)

Deze scholing Meldcode-Vroesignalering wordt gecombineerd met "Communicatie in moeilijke situaties.
Indien je alleen de Communicatie training wilt volgen, kies dan de andere scholingsoptie in het menu.


Omschrijving:
Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld. Om hierin goed beslagen ten ijs te komen heeft Vrouw&Zorg een scholing opgezet die zowel verdieping als toepassing in zich heeft. De scholing bestaat uit één bijeenkomst.

Bijeenkomst:
Ter voorbereiding krijgt de deelnemer een online reader en kan middels een e-toets
haar eigen kennis toetsen.
Tijdens deze bijeenkomst zal er verdieping plaatsvinden in de meldingsprocedure,
theoretische achtergrond bij kindermishandeling en huiselijk geweld, communicatie in moeilijke situaties, overdracht en samenwerking met andere disciplines en instanties. Dit allemaal aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorkennis:
De deelnemers bereiden zich voor middels een voorbereidende basisreader Vroegsignalering en een vooropdracht.

Leerdoelen bijeenkomst:

De deelnemer heeft inzicht in:
- achtergronden, vormen en risico van kindermishandeling en huiselijk geweld (TNO lijst)
- meldingsprocedure, herziene meldcode,
- wijze van signaleren, benoemen en bespreken van meldingsituatie
- effecten, gevolgen en risicofactoren in het geval van kindermishandeling en huiselijk geweld,
- de kenmerken bij kind/cliënt in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld
- eigen normen en waarden, verantwoordelijkheid,
- wijze van consultatie en overdracht/melding (Sociale kaart)
- advisering en ondersteuning
- specifieke communicatieve vaardigheden

Voorbereiding:
- Theoretische reader en e-toetsing Vroegsignalering en communicatieve vaardigheden;  o.a.; Vragen, concreet waarneembaar gedrag, LSD, "Intentie-Uitvoering-Resultaat-Evaluatie-Bijstelling", feedback

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss