Medicatie en medicatie toediening

Medicatie en medicatie toediening; " veel gebruikte medicatie in de verloskunde"

Deze elearning is tot stand gekomen in samenwerking met kraamzorgorganisaties. Het uitgangspunt voor deze elearning is om kennis aan te bieden waardoor de kraamverzorgende beter in staat is om veelgebruikte medicatie en haar toedieningsvorm te herkennen en waar nodig toe te dienen.

De kraamverzorgende kan in aanraking komen met een cliënt die medicatie slikt i.v.m. een chronische ziekte of door een ziekte/complicatie in de zwangerschap of post partum.

Het kan zijn dat de kraamverzorgende specifieke medicatie zou moeten toedienen in opdracht van een arts e/o verloskundige.  Bij medicatie toediening door kraamverzorgenden gaan we uit dat de medicaties zich zullen beperken tot laag risico medicatie zoals o.a. orale pijnstillers, orale antibiotica, rectale toediening van pijnstillers, orale laxantia, orale maagzuur remmende medicatie.

Daarnaast is het voor de kraamverzorgende belangrijk dat medicatie die de client reeds gebruikt e/o heeft gekregen in het ziekenhuis ook herkent en begrijpt wat de reden van het gebruik is en eventuele consequenties zijn in combinatie met borstvoeding.  Het is dus van belang dat zij op de hoogte is van de werking, bijwerking van verschillende veelvoorkomende medicatie en de toedieningsvormen en weet waar ze betrouwbare informatie kan vinden m.b.t. medicatie.

Deze e-learning geeft verdieping in deze veelgebruikte medicatie en toedieningsvormen.

Hoofddoel

Na het doorlopen van de e-learning kent de deelnemer de verschillende toedieningsvormen van geneesmiddelen, zorgvuldigheidseisen en de namen van de meest voorkomende geneesmiddelen binnen de verloskunde, de reden van toediening en weet op welke wijze zij meer informatie over werking en bijwerking kan achterhalen in het online farmacotherapeutisch kompas en online informatie m.b.t. vaccinatie.

Programma:

Deel 1: Online reader bestuderen (min. 3,5 uur)
Deel 2: Online theoretische toetsingen (30 min. per toetsingsmogelijkheid)
De deelnemer krijgt het certificaat als zij de e-toets behaald.

Aanmelding via onze website, max. 3 toetsmogelijkheden
Indien de toets niet in deze 3 keer wordt behaald is het mogelijk om extra pogingen te bestellen: € 8,95 voor 3 extra pogingen.

Activering: De e-toets wordt binnen 48 uur na uw aanmelding geactiveerd op werkdagen ma t/m vr van 10.00-18.00 uur. In het weekend en officiele feestdagen wordt de e-toets niet geactiveerd.

Vanaf de activering heeft u 1 maand de tijd om de e-toets af te ronden.
De e-reader blijft 3 maanden beschikbaar.

Accreditatie KCKZ: 2,5 punten

De punten worden binnen 4 weken na het behalen van de e-toets bijgeschreven in het KCKZ register.

 • Medicatie en Toedieningswijze
  Medicatie en Toedieningswijze

  Medicatie en medicatie toediening; " veel gebruikte medicatie in de verloskunde"

  KCKZ

  ∙ 2019 Categorie C: Scholing Verdieping 2,5 punten
  ∙ 2023 Onderdeel D: Verpleegtechnische handelingen 2,5 punten

  Deze e-learning geeft…

  € 31,95
 • 3 Extra toetskansen e-learning
  3 Extra toetskansen e-learning

  ALLEEN IN COMBINATIE MET DE REEDS EERDER BESTELDE E-TOETSING OF SCHOLINGEN

  Aanschaf 3 extra toetspogingen.

  U kunt gebruik maken van deze optie:

  - Indien u een e-toets niet heeft behaald binnen de reguliere toetspogingen.
  -…

  € 8,95
© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss