CTG materiaal

Vrouwenzorg heeft twee handige CTG beoordelingkaarten gemaakt voor zorgprofessionals die CTG's beoordelen en interpreteren in 1e of 2e lijns setting.

1) CTG classificatie kaarten opgesteld vanuit V&VN-VOG- beroepsvereniging Voortplanting-Obstetrie-Gynaecologie (ante en intra partum)

Vrouw&Zorg heeft naar aanleiding van de nieuwe VOG-CTG handleiding 2016 de classificatie en beleidsinstructies  (vanaf >32 wkn AM) uitgebracht op een handzame kaart uitgebacht.

Deze classificatie is gebasseerd op de FIGO CTG-classificatie 2015 en sluit ook aan op de NVOG 2013 CTG classificatie.
Naast de Intra-Partum CTG beoordeling heeft de VOG ook de CTG Ante Partum beoordeling op deze kaart bijgevoegd.

De VOG heeft er tevens voor gekozen om een beleidsinstructie bij iedere classificatie toe te voegen waardoor na het classificeren van het CTG duidelijk is welke stappen worden ondernomen. Deze toevoeging zal hopelijk in de praktijk tot nog meer duidelijkheid komen wat betreft beleidsbepaling.
Deze cassificatie is weer een goede stap in de richting van eenduidige multidisciplinaire CTG beoordeling een langbestaande wens die mede extra aandacht heeft gekregen vanuit de perinatale audits waarin eenduidige CTG beoordeling en interpretatie als knelpunt is gesignaleerd.

De kaart is per 15 te bestellen incl. verzendkosten.

Indien u 50 kaarten of meer wilt bestellen kunt u ook contact met ons opnemen.
info@vrouwenzorg.nl

 

2) 10 FIGO-NVOG CTG kaarten (intra partum)

Vrouw&Zorg heeft naar aanleiding van de 2013 NVOG richtlijn de CTG classificatie en beleidsinstructies uitgebracht op een handzame gelamineerde kaart.

Deze classificatie is gebasseerd op de FIGO CTG-classificatie. Het verschil met de FIGO classificatie is de classificatie "Preterminaal". Deze classificatie wordt nu al in veel ziekenhuizen gebruikt binnen de ST-analyse bij STAN. Mede hierdoor heeft de NVOG deze classificatie gekozen als aanbevolen standaard CTG classificatie.

De NVOG heeft er tevens voor gekozen om een beleidsinstructie bij iedere classificatie toe te voegen waardoor na het classificeren van het CTG duidelijk is welke stappen worden ondernomen. Deze toevoeging zal hopelijk in de praktijk tot nog meer duidelijkheid komen wat betreft beleidsbepaling.
Deze cassificatie is weer een goede stap in de richting van eenduidige multidisciplinaire CTG beoordeling een langbestaande wens die mede extra aandacht heeft gekregen vanuit de perinatale audits waarin eenduidige CTG beoordeling en interpretatie als knelpunt is gesignaleerd.

De kaart is per 10 te bestellen incl. verzendkosten.

Indien u 50 kaarten of meer wilt bestellen kunt u ook contact met ons opnemen.
info@vrouwenzorg.nl

Bekijk ook de optie voor de geplastificeerde CTG kaarten (vocht en buigbestendig)

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss