Verpleegtechnische vaardigheden

Vanuit de visie van de Ketenzorg komen er steeds meer wensen om ook in de kraamzorg de kennis van kraamverzorgenden "op te plussen" zodat het mogelijk wordt om verschillende cliënten groepen eerder naar huis te laten gaan vanuit het ziekenhuis. Daarnaast speelt het aanleren van verpleegtechnische vaardigheden ook een rol in het uitbreiden van de competenties van de kraamverzorgenden.
Inmiddels is er ook binnen de ROC's een ontwikkeling gaande waarbij kraamverzorgenden in 2020 zullen afstuderen op het niveau van verzorgende IG.
Vooruitlopend op deze ontwikkelingen verzorgt VrouwenZorg diverse scholingen in verpleegtechnische vaardigheden, theoretische verdieping etc.

We kunnen in overleg een pakket naar keuze samenstellen, ook voor o.a. doktersassistenten.

© 2012 - 2023 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss