Kwaliteit

Kwaliteitsborging Vrouwenzorg Opleidingen

Vrouwenzorg verzorgt sinds 2002 onderwijs voor kraamverzorgenden, verpleegkundigen, verloskundigen (1e en 2e lijn), arts assistenten en gynaecologen. Per jaar worden er ongeveer 1000-1500 zorgprofessionals  door Vrouwenzorg getraind.

Het onderwijs vindt plaats op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen en in verschillende ziekenhuizen, VSV's, verloskundige praktijken en kraamzorgorganisaties door heel Nederland. 

Vrouwenzorg is CRKBO geregistreerd en verzorgt verschillende geaccrediteerde scholingen.

Scholingsaanbod en accreditatie
Vrouwenzorg richt zich op praktijkgericht onderwijs waarbij verdieping in zowel theorie als praktische vaardigheden centraal staat. Er wordt tijdens het onderwijs veel gebruik gemaakt van verschillende interactieve lesvormen zoals;

 • voorbereidende en afsluitende e-learning en e-toetsing
 • responsie college
 • casus bespreking
 • casus oefening
 • casus training/simulatie

Naast het scholingsaanbod middels "open inschrijving" worden er ook incompanytrainingen verzorgt en trainingen/scholingen afgestemd op de specifieke wensen en werkomgeving. Voor de kraamzorg heeft Vrouwenzorg een instellingsaccreditatie bij het KCKZ en verschillende scholingen zijn KNOV en V&VN geaccrediteerd.

Als online e-learning platform werkt Vrouwenzorg met "Brightspace". Dit platform wordt in Nederland gebruikt door o.a. HVA, Radboud Universiteit, TU Delft en Wageningen Universiteit. Deze leeromgeving geeft de deelnemer een duidelijk overzicht over de lesvoorbereiding, inhoud en behaalde resultaten.


Docenten en trainers

Vrouwenzorg werkt met een team van 25-30 trainers/docenten die specialist zijn in het gebied waarin zij onderwijs geven.

Onze trainers/docenten zijn veelal nog in de verloskundige of verpleegkundige praktijk werkzaam binnen de 1e en/of 2e lijn. Daarnaast maakt Vrouwenzorg gebruik van trainers en docenten die gespecialiseerd zijn in een specifiek vakgebied zoals; communicatie, vroegsignalering-meldcode, voorbehouden en risicovolle handelingen, EHBO-kind, echografie, foetale monitoring, borstvoeding, maatschappelijk/sociaal werk, coaching etc.

Het Vrouwenzorg team bestaat uit trainers en docenten met als achtergrond; lactatiekundige, klinisch verloskundige, 1e lijns verloskundige, gynaecoloog, seksuoloog, perinatoloog, gespecialiseerd verpleegkundige (obstetrie, gynaecologie, neonatologie, kindergeneeskunde), Oranje/Rode Kruis instructeurs, NRR instructeurs en trainers die gecertificeerd zijn door o.a. LVAK, MOVISIE en de Trainersgroep Huiselijk Geweld (THG).

Ontwikkeling van onderwijs

Vrouwenzorg staat bekend om haar innovatieve karakter wat betreft het ontwikkelen van onderwijs binnen de verloskunde voor kraamverzorgenden, verpleegkundigen en verloskundigen. Deze onderwijsontwikkeling wordt door onze projectleider gestimuleerd bij de verschillende trainers/docenten die betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling. Dit team bestaat uit 1e en 2e lijns verloskundigen, O&G/neonatologie verpleegkundigen en de Vrouwenzorg projectleider.

Vrouwenzorg ontwikkelt de scholingsinhoud op basis van (nationale en internationale) literatuur, richtlijnen en protocollen. Verschillende door Vrouwenzorg ontwikkelde trainingen zijn door het KCKZ overgenomen in haar kwaliteitsregister en hebben als voorbeeld gediend voor scholingen bij andere opleidingsorganisaties.

Onze trainers en docenten maken gebruik van scholingsmateriaal dat samen met Vrouwenzorg is ontwikkeld en door zorgprofessionals en collega trainers/docenten op inhoud, didactiek en kwaliteit wordt gescreend. 

Aanpassing en bijstelling onderwijs

Vrouwenzorg kent verschillende manieren waarop zij het onderwijs aanpast:

 • kleine aanpassingen; tekstueel, protocollair, e-toetsvragen
  • deze worden binnen 4 weken na melding aangepast
 • middelgrote aanpassing; reader onderdelen, aanvullingen e-toetsing, lesprogramma onderdelen
  • deze worden binnen 4 maanden na melding aangepast
 • grote aanpassingen en vernieuwingen
  • deze worden door het jaar heen besproken met de docenten kerngroep en hiervoor wordt een apart tijdspad voor uitgezet

Trainer-docent bij Vrouwenzorg

Trainers/docenten bij Vrouwenzorg beschikken over minimaal 3-5 jaar werkervaring binnen het specifieke specialisme en hebben een 1e of 2e graad docentenopleiding of een specifiek trainers traject doorlopen op basis waarvan zij ingezet kunnen worden voor een specifiek onderwerp. De trainers en docenten volgen zelf ook het benodigde onderwijs wat noodzakelijk is om de eigen inhoudelijke en onderwijskundige deskundigheid op pijl te houden.

Om als Vrouwenzorg trainer/docent aan de slag te kunnen is er altijd een sollicitatieprocedure om samen te kijken of er een gemeenschappelijk grond is om samen te werken. Nadat blijkt dat de trainer/docent het team zal aanvullen zal zij een apart trainingstraject doorlopen, waarin zij begeleid zal worden door een ervaren trainer/docent.

Het geven van onderwijs is in veel gevallen solistisch. Om onze trainers en docenten van feedback te kunnen voorzien maken wij gebruik van:

 • les evaluaties door deelnemers
 • observatie door mede trainer/docent
 • groepsoverleg met kerntrainers/docenten van specifieke lesonderwerpen

Indien u nog vragen heeft over onze scholingen dan kunt u ons via e-mail bereiken: info@vrouwenzorg.nl

 

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss