Klinische kraamzorg

Bijscholing Specialisatie Klinisch Kraamverzorgende

Op 21 april 2022 is Vrouw&Zorg gestart met het opleidingstraject "Klinische Kraamzorg".

Optimaal en veilig klinisch werken voor de kraamverzorgende vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden. 
De kraamverzorgende kan hierdoor zowel de samenwerking met verpleegkundigen en verloskundigen als de patientenzorg verbeteren.

De bijscholing is vormgegeven op basis van het door Vrouw&Zorg ontwikkelde “profiel klinisch kraamverzorgende”.  
Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam is de eerste klinische unit verloskunde waarvan de kraamverzorgenden de bijscholing  hebben gevolgd.
Voor de eigen klinische verloskundige setting kan het scholingstraject specifiek worden afgestemd zodat er een goede match is tussen het profiel, de opleiding en de praktijksituatie.


Deelkwalificaties

Naast het uitgebreide scholingstraject Klinische kraamzorg is het ook mogelijk om op onderdelen de klinisch werkende  kraamverzorgenden te scholen. In overleg kan er een aangepast programma worden samengesteld voor zowel praktische vaardigheden als verdiepende kennis.. 

Zoals bijvoorbeeld:

 • verpleegtechnische vaardigheden; bloeddrukmeting, zorg rondom katheter, zorg rondom infuus, injecteren SC / IM
 • partus assistentie klinische partus
  • vergroting van inzetbaarheid onder eindverantwoordelijkheid
  • enkelvoudige medische indicaties zoals; spontane partus in geval van sectio in anamnese, fluxus in anamnese, diabetes gravidarum met dieet, meconiumhoudend vruchtwater, langdurig gebroken vliezen, pijnstilling middels remifentanil
 • acute vaardigheden klinische kraamzorg
 • reanimatie natte pasgeborene klinisch
 • klinisch redeneren klinische kraamzorg
 • CTG aanleggen, afsluiten en inzicht CTG afwijkingen voor directe interventie
 • psychiatrie binnen de verloskunde
 • zorg rondom de neonaat; in overleg kunnen specifieke zorgsituaties worden getraind

Naast scholing op de VrouwenZorg locatie is het ook mogelijk om (delen) van de scholing als incompanytraining te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

e-mail: info@vrouwenzorg.nl

telefonisch: 06 8112 7505

Of kies een van de onderstaande informatie pagina's

 

 • Achtergrond informatie
  Achtergrond informatie

  Uitgangspunt voor het VrouwenZorg scholingstraject is het Competentieprofiel van klinisch kraamverzorgende (VrouwenZorg 2022).

  In dit onderdeel treft u meer achtergond informatie over het scholingstraject Klinische kraamzorg

 • Opleiding informatie
  Opleiding informatie

  Bijscholing Klinische kraamzorg deelname en startmomenten

  In dit onderdeel meer informatie over startmomenten en duur van de scholing Klinische Kraamzorg VrouwenZorg Amsterdam en Heerenveen.

 • Inhoud opleiding
  Inhoud opleiding

  In dit onderdeel meer informatie over de inhoud van het scholingstraject klinische kraamzorg.
  De informatie betreft o.a.:
  - Theoretische verdieping
  - Praktische vaardigheden
  - Casussimulatie en vaardigheidssimulatie

 • Verpleegtechnische vaardigheden
  Verpleegtechnische vaardigheden

  Verpleegtechnische vaardigheden voor (klinische) kraamverzorgenden.
  - Bloeddrukmeting
  - Injecteren SC / IM
  - Zorg rondom katheter
  - Zorg rondom infuus
  - Zorg rondom CTG

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss