Klinische kraamzorg

Bijscholing Specialisatie Klinisch Kraamverzorgende

Op 21 april 2022 is Vrouw&Zorg gestart met het opleidingstraject "Klinische Kraamzorg".

De bijscholing is vormgegeven op basis van het door Vrouw&Zorg ontwikkelde “profiel klinisch kraamverzorgende”.  Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam is de eerste klinische unit verloskunde waarvan de kraamverzorgenden de bijscholing  zullen volgen.
Voor de setting in het BovenIJ ziekenhuis is het geheel nog specifiek afgestemd zodat er een goede match is tussen het profiel, de opleiding en de praktijksituatie.

Uitgangspunt voor het profiel van klinisch kraamverzorgende is het Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende uit 2016.
De basis kraamverzorgende wordt opgeleid voor 1e lijns zorg en mist hierdoor aanvullende kennis en vaardigheden voor de klinische zorgsituaties.
VrouwenZorg heeft in het opstellen van het profiel klinisch kraamverzorgende de focus gelegd op de specifieke setting van de klinische verloskunde.

Optimaal en veilig klinisch werken voor de kraamverzorgende vraagt om aanvullende competenties en uitbreiding van reeds aanwezige competenties.  De invulling van de functie van klinisch werkende kraamverzorgende loopt zeer uiteen per instelling in Nederland. VrouwenZorg heeft er voor gekozen om een profielgericht opleidingstraject te ontwikkelen en niet voor een (taakgerichte) scholing met alleen aanleren van losse kennis en vaardigheden.
Deze insteek maakt voor de klinisch kraamverzorgende, collega zorgprofessionals en werkgever duidelijk waar de mogelijkheden en grenzen liggen voor wat betreft de inzet in de klinisch verloskundige setting.

Klinische zorgvragercategoriën

De zorgvrager populatie voor de klinisch kraamverzorgende bestaat uit: 

 • zwangere cliënten vanaf 36 weken zwangerschapsduur
 • barende cliënten vanaf 36 weken zwangerschapsduur
 • kraamvrouwen tot en met een postnatale periode van 6 weken 
 • pasgeborenen vanaf 36 weken zwangerschapsduur 

Indien de kraamverzorgende op een Moeder-Kind unit werkt met zorg voor de laagcomplexe stabiele "zieke" pasgeborene van 32-36 weken zwangerschapsduur, kan de bijscholing optioneel worden aangepast met extra scholingsbijeenkomsten (2-3). 

Complexiteit 

De zorgcomplexiteit is laag tot laag-midden complex, veelal voorspelbare, niet levensbedreigende situaties.
De zorg verloopt over het algemeen middels standaarden/protocollen/richtlijnen.  De klinisch kraamverzorgende is ook in staat om in onverwachte en acute situaties in opdracht assistentie te verlenen. Daar waar nodig zal zij zelfstandig zorg verlenen tot ingeroepen hulp aanwezig is.
De uitvoering van zorg is zowel zelfstandig als onder supervisie.

Specificering van de populatie, complexiteit, verantwoordelijkheid en vaardigheden is in het opleidingsprofiel en  profiel "Klinisch Kraamverzorgende" uitgewerkt.


Neem contact op met VrouwenZorg voor specifieke vragen.
e-mail: info@vrouwenzorg.nl

 

 • Opleiding informatie
  Opleiding informatie

  Bijscholing Klinische kraamzorg

 • Inhoud opleiding
  Inhoud opleiding

  ​Inhoud van de bijscholing "Klinische Kraamzorg"

  ∙ Theoretische onderwerpen o.a.:Zorg voor de klinisch zwangere cliënt
  ∙ Vervroegde inzet en partus assistentie (poli-)klinisch barende
  ∙ Post partum zorg in specifieke…

© 2012 - 2023 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss