Reanimatie


Reanimaties in de verloskunde - kraamzorg
De scholing om in 1 keer al je reanimaties te herhalen en weer competent te zijn!

Onderwerpen: NPLS ("natte"), PBLS ("droge" pasgeborene+kind) , Reanimatie zwangere/volwassene

Dit onderdeel kan ook in combinatie met EHBO-kind gevolgd worden om het EHBO-kind certificaat te behalen.
Kijk hiervoor bij onderdeel EHBO-kind.

Inhoud van de scholing:

  • Reanimatie "natte" en "droge" pasgeborene
  • Reanimatie zwangere/volwassene, kind en AED

Voorbereiding

Theoretische verdieping vindt plaats door vooraf de reader reanimatie en de specifieke richtlijnen te bestuderen en de e-toets te maken. Aan het begin van de training kunnen hierover vragen gesteld worden.

Training

De nadruk tijdens de trainingsbijeenkomst ligt op het hands-on trainen van de verschillende vaardigheden en de communicatie.
Vrouw&Zorg werkt met kleine groepen deelnemers (maximaal 6 per subgroep), waardoor er voldoende gelegenheid is om te oefenen.

Leerdoelenbls1vrouwenzorg.jpg

- Het toepassen van de praktische vaardigheden rondom de reanimatie van de (natte) pasgeborene, de zwangere/volwassene en een kind in een (klinische) simulatiesetting;
- Het toepassen van communicatie en overdracht in een  reanimatiesetting;
- Het toepassen van methode en materialen t.b.v. beademing en reanimatie en gebruik van de AED.

Accreditatie

De KCKZ accreditatie is totaal 7,5 punten voor de bijeenkomst, voorbereiding en e-toetsing.
KCKZ 2019: A=4, C=3,5 punten
KCKZ 2023: A=4, D=3,5 punten

Materialen

Er zijn verschillende fantooms aanwezig waarmee geoefend kan worden, zoals:

- Resusci (pregnant) Anne
- Resuci junior
- Resusci baby en ALS baby
- Preterm baby

Verder kan men op aanvraag ook oefenen met reanimatietafels (NEOPUFF, NEOTEE).

Deze Vrouw&Zorg scholing kan ook als in company training of multidisciplinaire scholing met kraamverzorgenden worden georganiseerd. Neem hiervoor contact op via info@vrouwenzorg.nl

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss