Reanimatie


Reanimaties in de verloskunde - kraamzorg
De scholing om in 1 keer al je reanimaties te herhalen en weer competent te zijn!

Onderwerpen: NPLS ("natte"), PBLS ("droge" pasgeborene+kind) , Reanimatie zwangere/volwassene

Dit onderdeel kan ook in combinatie met EHBO-kind gevolgd worden om het
Oranje Kruis EHBO-kind certificaat te behalen.
Kijk hiervoor bij onderdeel EHBO-kind.

Inhoud van de scholing:
Reanimatie "natte" en "droge" pasgeborene

Tijdens dit onderdeel worden de verschillende reanimatievaardigheden getraind die toegepast worden tijdens een reanimatie van de "natte" pasgeborene. Tevens wordt de reanimatie getraind van de "pasgeborene" zonder de aanwezigheid van de verloskundige (in geval van bijv. stortbevalling).
De focus ligt tijdens de scholing op de reanimatie in een thuis setting. Naast theoretische verdieping is er veel ruimte voor oefening en simulatie.
Er wordt getraind met mondmasker, ballon-masker beademing, mond-mond-neus en zuurstoftoediening.
Ook is er voor klinisch werkende kraamverzorgenden, op aanvraag, gelegenheid om te oefenen met de NEOPUFF e/o NEOTEE beademing, die wordt toegepast in de ziekenhuis setting.

Reanimatie zwangere/volwassene, kind en AED

In dit onderdeel komt de reanimatie van de volwassene (zwangere), het kind en het gebruik van de AED aan de orde. Naast het oefenen van de reanimatievaardigheden wordt stilgestaan bij de specifieke problemen en aandachtspunten bij de reanimatie van de zwangere.

Voorbereiding

Theoretische verdieping vindt plaats door vooraf de reader reanimatie en de specifieke richtlijnen te bestuderen en de e-toets te maken. Aan het begin van de training kunnen hierover vragen gesteld worden tijdens een responsie moment.

Training

De nadruk tijdens de trainingsbijeenkomst ligt op het hands-on trainen van de verschillende noodzakelijke vaardigheden en de communicatie. De simulaties verlopen in de vorm van instructie, oefening en simulatie.
Er wordt gewerkt met stappenplannen ( flowcharts ) om de handelingen schematisch te doorlopen en daarnaast met instructie video’s (animaties) om vaardigheden meer inzichtelijk te maken.
Vrouw&Zorg werkt met kleine groepen deelnemers (maximaal 5 per subgroep), waardoor er voldoende gelegenheid is om te oefenen.

Leerdoelenbls1vrouwenzorg.jpg

- Het toepassen van de praktische vaardigheden rondom de reanimatie van de (natte) pasgeborene, de zwangere/volwassene en een kind in een (klinische) simulatiesetting;
- Het toepassen van adequate communicatie en overdracht in een multidisciplinaire (klinische) reanimatiesetting;
- Het toepassen van de voorhanden zijnde methode en materialen t.b.v. adequate beademing en reanimatie en gebruik van de AED.

Evaluatie

De simulaties worden nabesproken middels evaluatie. Daarbij komt aan bod wat goed ging en wat nog beter kan.
Aan het eind van de training wordt digitaal geëvalueerd. Van belang is om hiervoor een mobiel device mee te nemen naar de bijeenkomst.

Accreditatie

De KCKZ accreditatie is totaal 7 punten voor de bijeenkomst, voorbereiding en e-toetsing.
(splitsing van de punten onder EHBO-kind en Acute verloskunde partus assistentie)

Materialen

Er zijn verschillende fantomen aanwezig waarmee geoefend kan worden, zoals:

- Resusci (pregnant) Anne
- Resuci junior
- Resusci baby en ALS baby
- Preterm baby

Verder kan men op aanvraag ook oefenen met reanimatietafels (NEOPUFF, NEOTEE).

Deze Vrouw&Zorg scholing kan ook als in company training of multidisciplinaire scholing met kraamverzorgenden worden georganiseerd. Neem hiervoor contact op via info@vrouwenzorg.nl

© 2012 - 2023 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss