Reanimatie

Reanimaties in de verloskunde

VrouwenZorg biedt verschillende trainingen aan waarin reanimatie centraal staat.

1. Reanimatie in de verloskunde
-  Onderwerpen: BLS (volwassene/zwangere), PBLS (baby/kind), NPLS ("natte" pasgeborene)

2. NPLS ("natte" pasgeborene)
- Onderwerpen: Reanimatie pasgeborene, opvang bij transitieproblematiek, opvang bij prematuriteit

 

De training voldoet aan KNOV registratie eis reanimatie pasgeborene

Reanimatie "natte" en "droge" pasgeborene (NPLS)nls1vrouwenzorg.png

Tijdens dit onderdeel worden de verschillende reanimatievaardigheden getraind die toegepast worden tijdens een reanimatie van de "natte" pasgeborene. Tevens wordt de reanimatie getraind van de "droge" pasgeborene in het kraambed waarbij er geen "reanimatie materiaal" aanwezig is.
De focus ligt tijdens de scholing op de reanimatie in een eerstelijns setting. Naast theoretische verdieping is er veel ruimte voor oefening en simulatie.
Er wordt getraind met ballon-masker beademing, mond-mond-neus en zuurstoftoediening.

Klinische reanimatie pasgeborene
Naast de reanimatie in de thuissituatie wordt er tevens geoefend met de NEOPUFF e/o NEOTEE beademing, die wordt toegepast in de klinische setting. Op onze locaties zijn verschillende reanimatietafels beschikbaar om de reanimatie met de specifieke materialen te oefenen.

Reanimatie zwangere/volwassene, kind en AED

bls1vrouwenzorg.jpgIn dit onderdeel komt de reanimatie van de volwassene (zwangere), het kind en het gebruik van de AED aan de orde. Naast het oefenen van de reanimatievaardigheden wordt stilgestaan bij de specifieke problematiek en aandachtspunten bij de reanimatie van de zwangere.

Voorbereiding

Theoretische verdieping vindt plaats door vooraf de reader reanimatie en de specifieke richtlijnen te bestuderen en de e-toets te maken. Aan het begin van de training kunnen hierover vragen gesteld worden tijdens een responsie moment.

Training

De nadruk tijdens de trainingsbijeenkomst ligt op het hands-on trainen van de verschillende noodzakelijke vaardigheden en de communicatie. De simulaties verlopen in de vorm van instructie, oefening en simulatie.
Er wordt gewerkt met flowcharts (stappenplannen) om de handelingen schematisch te doorlopen en daarnaast met instructie video’s (animaties) om vaardigheden meer inzichtelijk te maken.
Vrouw&Zorg werkt met kleine groepen deelnemers (maximaal 5 per subgroep), waardoor er voldoende gelegenheid is om te oefenen.

Leerdoelen

- Het toepassen van de praktische vaardigheden rondom de reanimatie van de (natte) pasgeborene, de zwangere/volwassene en een kind in een (klinische) simulatiesetting;
- Het toepassen van adequate communicatie en overdracht in een multidisciplinaire (klinische) reanimatiesetting;
- Het toepassen van de voorhanden zijnde methode en materialen t.b.v. adequate beademing en reanimatie en gebruik van de AED.

(keuzes in de training: masker-ballon beademing, mond-mond-neus, reanimatietafelsystemen, NEOPUFF en NEO-TEE)

Evaluatie

De simulaties worden nabesproken middels "reflectieve evaluatie". Daarbij komt aan bod wat goed ging en wat nog beter kan. Aan het eind van de training wordt digitaal geëvalueerd. Van belang is om hiervoor een mobiel device mee te nemen naar de bijeenkomst.

Accreditatie

De KNOV accreditatie is 6,5 punten voor de bijeenkomst, voorbereiding en e-toetsing.

Materialen

Er zijn verschillende reanimatietafels (NEOPUFF, NEOTEE) en fantomen aanwezig waarmee geoefend kan worden, zoals:

- Resusci (pregnant) Anne
- Resuci junior
- Resusci newborn en ALS baby
- Preterm baby

Deze Vrouw&Zorg scholing kan ook als in company training of multidisciplinaire scholing met kraamverzorgenden worden georganiseerd. De scholing kan ook gecombineerd worden met de acute verloskunde. Neem hiervoor contact op via info@vrouwenzorg.nl

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss