NPLS; Reanimatie pasgeborene

(Herhaling) Reanimatie "natte" pasgeborene

Reanimatie "natte" pasgeborene

De training is geschikt voor 1e lijns en klinisch verloskundigen.
Tijdens dit onderdeel worden de verschillende reanimatievaardigheden getraind die toegepast worden tijdens een opvang/reanimatie van de "natte" pasgeborene.
Naast theoretische verdieping is er veel ruimte voor oefening en simulatie.

Voor de 1e lijns verloskundigen ligt tijdens de training de nadruk op de reanimatie in een eerstelijns setting en opvang in een klinische setting in geval van een poliklinische opvang (NEOTEE en NEOPUFF) en problematiek in de transitie periode. 

Voor klinisch verloskundigen ligt de nadruk tijdens deze training op klinische opvang/reanimatie pasgeborene, de premature pasgeborene en problematiek in de transitie periode.

Er wordt getraind met ballon-masker beademing, zuurstoftoediening, NEOPUFF e/o NEOTEE beademing, vitale functie monitoring.

Voorbereiding

Theoretische verdieping vindt plaats door vooraf de reader reanimatie en de specifieke richtlijnen te bestuderen en de e-toets te maken. Aan het begin van de training kunnen hierover vragen gesteld worden tijdens een responsie moment.

Training

De nadruk tijdens de trainingsbijeenkomst ligt op het hands-on trainen van de verschillende noodzakelijke vaardigheden en de communicatie. De simulaties verlopen in de vorm van instructie, oefening en simulatie.
Er wordt gewerkt met flowcharts (stappenplannen) om de handelingen schematisch te doorlopen en daarnaast met instructie video’s (animaties) om vaardigheden meer inzichtelijk te maken.

Vrouw&Zorg werkt met kleine groepen deelnemers (maximaal 6), waardoor er voldoende gelegenheid is om te oefenen.

Leerdoelen

- Het toepassen van de praktische vaardigheden rondom de reanimatie van de (natte) pasgeborene in een (klinische) simulatiesetting;
- Het toepassen van adequate communicatie en overdracht in een multidisciplinaire (klinische) reanimatiesetting;
- Het toepassen van de voorhanden zijnde methode en materialen t.b.v. adequate beademing en reanimatie; masker-ballon beademing,  reanimatietafelsystemen, NEOPUFF en NEO-TEE

Evaluatie

De simulaties worden nabesproken middels "reflectieve evaluatie". Daarbij komt aan bod wat goed ging en wat nog beter kan. Aan het eind van de training wordt digitaal geëvalueerd. 

Accreditatie

De KNOV accreditatie is x punten voor de bijeenkomst, voorbereiding en e-toetsing.

Materialen

Tijdens de bijeenkomst wordt geoefend met fantoom:

- Resusci newborn/ALS baby.

Deze Vrouw&Zorg scholing kan ook als in company training of multidisciplinaire scholing met kraamverzorgenden worden georganiseerd. Neem hiervoor contact op via info@vrouwenzorg.nl

 • 18-09-2024 ; Reanimatie (natte) Pasgeborene
  18-09-2024 ; Reanimatie (natte) Pasgeborene

  NPLS; herhaling "natte" pasgeborene

  Theorie en Simulatie
  Doelgroep: VerloskundigenKNOV: x punten

  Tijdstip: 09.30 - 12.30 uur
  Plaats: Vrouw&Zorg, Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping, Amsterdam-West (schuin tegenover OLVG…

  € 125,00
© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss