Hechting en gehechtheid

E-learning hechting en gehechtheid

Het belang van hechting tussen ouder en kind wordt steeds meer onderkend binnen de literatuur en wetenschap. Professionals in de zorg rondom zwangerschap, bevallen, kraamtijd en pasgeboren kind dienen zich bewust te zijn van de belangrijke rol die ze hierbij kunnen spelen.

Deze e-learning geeft kennis over veilige en onveilige hechting en consequenties daarvan. De ontwikkeling van de hersenen van de baby in relatie tot hechting wordt besproken. De zorg die hieruit voortvloeit noemen we ontwikkelingsgerichte zorg.

Afstemming tussen de baby en ouder is doorslaggevend voor de latere cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. De vaardigheden om het gedrag van de baby te kunnen observeren en interpreteren zijn daarom essentieel in de zorgverlening. Het is een investering in de toekomst om de ouders te leren begrijpen hoe hun baby communiceert.

Tijdens de e-learning worden de  observaties en zichtbaar gedrag  besproken. Hieruit vloeien praktische tips en trics voort die je in de dagelijkse zorg kunt toepassen en adviseren aan ouders. De functie van huid-op-huidcontact, rooming in (veilig slapen) en het gouden uur na de geboorte en de invloed op hechting komt ook aan bod.

In de meeste gevallen gaat de hechting tussen moeder en kind gelukkig goed, maar hoe signaleer je problemen en hoe ga je daar dan mee om? Het gaat hier niet alleen om de eerste 8 of 10 dagen van de kraamtijd, maar ook nadien als de kraamverzorgende haar zorg heeft afgesloten. Als we als zorgverleners ouders hierop kunnen voorbereiden hebben we een grote rol in de toekomst van zowel ouder als kind. En als je er zelf niet uitkomt als zorgverlener of denkt dat er echt een probleem speelt, wie kun je dan inschakelen en wat voor organisaties kun je aan ouders adviseren?

Bovenstaande vergt communicatieve vaardigheden. Hoe adviseer je ouders zonder het belerend te brengen? En hoe open je nu eigenlijk zo’n gesprek over hechting. Voor dit onderdeel adviseren wij onze training "Communicatie in moeilijke situaties". 

Hoofddoel

Na het afronden van de e-learning “Hechting & Gehechtheid”, heeft de zorgprofessional up-to-date kennis over het domein hechting en gehechtheid, welke zij op een cliëntgerichte manier kan toepassen binnen haar zorgverlening.

Subdoelen

Binnen het domein hechting en gehechtheid, kent de zorgprofessional; 

 • de eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • de informatie en instructies die de cliënt en partner kunnen krijgen;
 • de uit te voeren specifieke observaties en beschikt over (communicatieve) vaardigheden;
 • de theorie over veilige en onveilige hechting en de gevolgen daarvan;
 • de ontwikkeling van de hersenen van de baby;
 • de theorie achter de tools die ingezet kunnen worden om een veilige hechting te bevorderen;
 • de effecten en achterliggende theorie betreffende het gouden uur, huid-op-huidcontact en rooming-in;
 • de professionals die werken op het gebied van hechting en/of hechtingsproblematiek.

Accreditatie KCKZ: 3 punten Cat. B 2  punten en Cat. C 1 punt
voor herregistratie  3  punten Hechting en gehechtheid

 • Hechting & Gehechtheid
  Hechting & Gehechtheid

  Hechting en Gehechtheid e-learning voor kraamverzorgenden bij Vrouwenzorg. KCKZ geaccrediteerd voor 3 punten

  € 35,95
 • 3 Extra toetskansen e-learning
  3 Extra toetskansen e-learning

  ALLEEN IN COMBINATIE MET DE REEDS EERDER BESTELDE E-TOETSING OF SCHOLINGEN

  Aanschaf 3 extra toetspogingen.

  U kunt gebruik maken van deze optie:

  - Indien u een e-toets niet heeft behaald binnen de reguliere toetspogingen.
  -…

  € 8,95
© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss