Keizersnede & kunstverlossing

Kraamzorg 3+

Zorg na keizersnede en na vaginale kunstverlossing

===============
Deze training is nu ook als LVO (Live video onderwijs) beschikbaar.

Vrouwenzorg organiseert deze training in twee versies;

1) Plenaire bijeenkomst locatie Amsterdam

2) LVO (live video onderwijs) via ZOOM of Teams

Kijk voor de data en tijdstippen in het overzicht onderaan de pagina.
===============

Algemene doelstelling – Het verkrijgen van inzicht in de specifieke complicaties,observaties en interventies bij een kraamvrouw en pasgeborene na een keizersnede (sectio ceasarea) en na vaginale kunstverlossing.

Deze interactieve scholing richt zich op kraamverzorgenden die zowel thuis als in de kliniek zorg verlenen aan:
- de kraamvrouw na keizersnede 2'-3' dag post operatief
- de kraamvrouw en pasgeborene na vaginale kunstverlossing

Zorg na keizersnede
Tijdens dit onderdeel is er verdieping in mogelijke complicaties in het kraambed,  klachten die behoren bij het normale verloop van het herstel, specifieke problematiek en de effecten op borstvoeding en mobiliteit.

Zorg na kunstverlossing
Tijdens dit onderdeel is er verdieping in de verschillende vormen van vaginale kunstverlossingen en de indicaties voor deze ingrepen.
De specifieke kraamzorg en specifieke complicaties voor de kraamvrouw en de pasgeborene worden uitgebreid behandeld.

Maximaal 14 deelnemers


Duur: 4,5 uur
KCKZ: 5 punten (Cat.A: 1 en Cat.B 4)


Bijeenkomst – Theoretische verdieping en casusbespreking
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Situatie van de zorgvrager en de pasgeborene in het kraambed
  • Complicaties bij moeder en kind tijdens en na een keizersnede  o.a.: rondom de operatie;
    lactatie; pijn; wondgenezing, infecties; wet-Lung; trombose; spijsvertering; mictie; mobiliteit; hechting; verwerking
  • Complicaties bij moeder en kind na een vaginale kunstverlossing o.a.: geboortetrauma, pijn; wondgenezing, infecties, nabloeding/hematoom
  • Specifieke observaties en interventies gericht op het voorkomen, signaleren en behandelen van complicaties;
  • Specifieke medicatie;
  • Begeleiding en instructie m.b.t. de periode in en na ‘het kraambed’
  • Communicatie en overdracht naar de verloskundige

 

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss