Opleiding informatie

Bestelling 2 van 4

Deelname en startmomenten

​Vrouw&Zorg verzorgt de opleiding op haar eigen opleidinglocaties in Amsterdam en Heerenveen. In overleg behoort incompany tot de mogelijkheden.
 

Je kunt als individuele deelnemer het bijscholingstraject volgen.
Daarnaast is het ook mogelijk om als instelling een eigen lesgroep samen te stellen van kraamverzorgenden die het opleidingstraject zullen doorlopen.
Hiervoor worden dan specifieke data afgesproken.
Informeer naar de mogelijkheden.

Aantal deelnemers
Vanwege het interactieve karakter van de bijscholing zijn er maximaal 10 opleidingsplaatsen per lesgroep beschikbaar.

Startmomenten

 • ​Startmomenten kunnen in onderling overleg worden vastgesteld in geval van  scholingen voor specifieke verloskunde units.
 • De bijscholing "Klinisch Kraamverzorgende" start:
  • 2023:  05-09-2023 
  • 2024 (wordt gepland)

Voor aanvang van de opleiding volgen de deelnemers een online voorlichtingsbijeenkomst.
 

Opzet en duur

Volledig traject Klinische Kraamzorg:

Theorie en simulatie:

Het volledige bijscholingstraject bestaat uit:

 •  per bijeenkomst12 scholingsbijeenkomsten/lesdagen
  • incl. intervisie
  • incl. afsluiting
 • 4-5 e-learning modules ( 2 ,5 uur per module)
 • Voorbereiding per bijeenkomst bestaat uit:
  • vooropdrachten
  • studie en e-toetsing
  • tijdsinvestering is gemiddeld 3-5 uur bijeenkomst
   (afhankelijk van de inhoud van de scholingsbijeenkomst)

De bijeenkomsten bestaan uit theoretische verdieping en vaardigheids- en simulatie onderwijs toegespitst op specifieke zorgcategoriën. 
Indien het profiel op verzoek van de opdrachtgever, op onderdelen, wordt aangepast kan dit tevens een aanpassing van het aantal scholingsbijeenkomsten met zich meebrengen.

Praktijk:
De deelnemer volgt een praktijkstage periode van 6 maanden waarin zij de kennis en vaardigheden toepast en een competentietoetsing doorloopt.
De stageperiode kan in duur variëren afhankelijk van de ervaring en reeds behaalde competenties.

Vrijstelling:
Vrijstelling ,voor theoretische/vaardigheid danwel praktijkstage onderdelen, kan uiterlijk 3 maanden voorafgaande aan de bijscholing worden aangevraagd.

Afronding:
De deelnemer rondt de bijscholing af met een certificaat na het behalen van:

 • Voldoende resultaat theoretisch component
 • Voldoende resultaat praktijkcomponent (competenties behaald in praktijkstage)
 • Voldoende resultaat voor geïntegreerde eindopdracht

 

Toelating tot de scholing 

Deelnemer scholing klinische kraamzorg: 

 • is in het bezit van een CZO erkend diploma kraamverzorgende of MBO verzorgende IG kraamzorg 
 • heeft minimaal 1 jaar werkervaring als kraamverzorgende 
 • is KCKZ geregistreerd (1) 
 • heeft gedurende het scholingstraject klinische kraamzorg een dienstverband en/of freelance inzetbaarheid van minimaal 24 uur (2) per week in een klinische moeder- en kindzorg unit 
 • heeft een positief advies vanuit de werkgever om deel te nemen aan de scholing 
 • heeft een voldoende resultaat voor de Vrouw&Zorg theoretische pre-toets klinische kraamzorg (3)

 

Kosten per deelnemer

De kosten voor het bijscholingstraject zijn inclusief reader materiaal, praktijkopleidings werkboek, online leeromgeving en bijschrijven van accreditatiepunten in het KCKZ register voor specifieke onderdelen: € 2695,= (2024)

Indien er wordt gekozen voor een aangepast scholingsprogramma aansluitend op het specifieke profiel van de betreffende instelling zullen de kosten worden bijgesteld.

 

(1) : Indien geen registratie bij KCKZ vanwege klinisch dienstverband zal gekeken worden naar individueel gevolgde bij-en nascholingen en deskundigheidsbevorderende activiteiten.
(2): Aantal contracturen heeft effect op de duur van de stageperiode. Indien de inzetbaarheid minder is dan 24 uur per week zal in overleg met Vrouwenzorg gekeken worden naar de gevolgen voor de opleidings- en stageduur.
(3) : Voor de pre-toets klinische kraamzorg  kan tot 3 maanden voorafgaande aan de bijscholing vrijstelling worden aangevraagd.

 

 

© 2012 - 2024 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss